Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení JAMU - Nábytek do cvičeben 4.NP na HF
Odesílatel Eva Mayerová
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění v Brně [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.08.2017 11:34:25
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje opravu zadávací dokumentace spočívající v novém znění přílohy č.1 smlouvy.
Zadavatel současně oznamuje, že posouvá termín pro podání nabídek do 14.8.2017 do 11.00 hod.


Přílohy
- FR 13-nábytek-VZMR 4-příloha sml.s obr..pdf (111.10 KB)