Veřejné zakázky Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
IČO: 62156462
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60055243

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Konferenční židle do auly Hudební fakulty JAMU
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.06.2018 16.07.2018 10:00
Videotechnologie – komorní sál, učebna 09 a aula
nadlimitní Příjem nabídek 20.06.2018 25.07.2018 10:30
Aktivní prvky počítačové sítě
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2018 23.07.2018 09:00
Rekonstrukce technologií na učebně 104
nadlimitní Vyhodnoceno 27.04.2018 30.05.2018 10:00
Klarinety - 4 kusy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.03.2018 19.04.2018 10:00
Anglický roh, hoboj a pikola
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.03.2018 19.04.2018 10:30
všechny zakázky