Veřejné zakázky Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
IČO: 62156462
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60055243

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Aktivní prvky počítačové sítě a WiFi acces point
podlimitní Příjem nabídek 08.09.2021 27.09.2021 08:00
Projektory a objektivy pro absolventské výkony a videomapping (2021) a pro Light Design
nadlimitní Hodnocení 29.07.2021 02.09.2021 10:00
Propagační předměty pro zajištění publicity projektu financovaného z OP VVV, II. část
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.07.2021 29.07.2021 10:00
Diskové pole a webové rozhraní video archivu
nadlimitní Vyhodnoceno 13.07.2021 16.08.2021 09:00
Propagační předměty pro zajištění publicity OP VVV projektů Hudební fakulty JAMU
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.07.2021 26.07.2021 10:00
Basový trombon
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2021 28.07.2021 10:00
Ubytování účastníků Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.01.2020 17.01.2020 12:00
všechny zakázky