Veřejné zakázky Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
IČO: 62156462
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60055243

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Sametové výkryty
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2020 16.06.2020 10:00
Soubor multimediálních stanic – skupina I.
nadlimitní Příjem nabídek 21.05.2020 22.06.2020 10:00
Propagační předměty pro zajištění publicity projektu financovaného z OP VVV
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.05.2020 28.05.2020 11:00
Hudební nástroje pro DF
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.05.2020 27.05.2020 13:00
Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno - projektové práce
podlimitní Hodnocení 24.04.2020 20.05.2020 09:00
Dodávka SSD disků do datového pole
nadlimitní Hodnocení 22.04.2020 25.05.2020 10:00
Rekonstrukce technologií učeben 106 a 107
nadlimitní Vyhodnoceno 22.04.2020 27.05.2020 10:00
Technologické vybavení muzikálových ateliérů
nadlimitní Vyhodnoceno 03.04.2020 06.05.2020 10:00
Ubytování účastníků Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.01.2020 17.01.2020 12:00
všechny zakázky