Veřejné zakázky Janáčkovy akademie múzických umění

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Janáčkova akademie múzických umění
IČO: 62156462
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60055243

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka kazet do kopírek a tiskáren
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.09.2023 22.09.2023 10:00
Implementace brány firewall
nadlimitní Příjem nabídek 06.09.2023 09.10.2023 10:00
Rozšíření datové oblasti centrálního video archivu
nadlimitní Vyhodnoceno 01.09.2023 02.10.2023 10:00
Zálohovací jednotka pro DF (2023)
nadlimitní Vyhodnoceno 08.08.2023 08.09.2023 10:00
Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno
podlimitní Vyhodnoceno 22.05.2023 26.06.2023 09:00
Ubytování účastníků Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.01.2020 17.01.2020 12:00
všechny zakázky