Veřejné zakázky Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
IČO: 62156462
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60055243

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Překlady úředních, správních a organizačních dokumentů JAMU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2020 30.11.2020 10:00
Stavební úpravy divadelního studia Marta, Bayerova 575/5, Brno – projektové práce
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.11.2020 19.11.2020 09:00
Technologické vybavení učeben scénografie - pracovní stanice
nadlimitní Hodnocení 15.10.2020 16.11.2020 10:00
Pořízení karet do stávajících serverů DELL PowerEdge R740
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.10.2020 26.10.2020 09:00
Zajištění softwarových licencí Adobe CC a Marvelous Designer
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.10.2020 19.10.2020 13:00
Projektory pro absolventské výkony a videomapping a miniprojektory pro scénografii
nadlimitní Vyhodnoceno 05.10.2020 05.11.2020 10:00
Centrální on-line úložiště
nadlimitní Vyhodnoceno 01.10.2020 02.11.2020 10:00
Light Design - HW vybavení a PC pro osvětlovací techniku DnO
nadlimitní Hodnocení 30.09.2020 03.11.2020 10:00
Videotechnologie – Projektory pro Divadlo na Orlí
nadlimitní Vyhodnoceno 03.09.2020 06.10.2020 10:00
Propagační předměty pro zajištění publicity projektu financovaného z OP VVV
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.05.2020 28.05.2020 11:00
Ubytování účastníků Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.01.2020 17.01.2020 12:00
všechny zakázky