Veřejné zakázky Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
IČO: 62156462
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60055243

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.14 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Informační technologie pro Divadelní fakultu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.10.2019 22.10.2019 10:00
Fotografické technologie – skupina III
podlimitní Příjem nabídek 09.10.2019 29.10.2019 13:00
Informační a komunikační technologie
podlimitní Příjem nabídek 07.10.2019 23.10.2019 09:00
VZMR - dodávka licencí na SW ADOBE pro Divadelní fakultu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.10.2019 16.10.2019 10:00
Stavební úpravy prostor ateliéru scénografie
podlimitní Vyhodnoceno 16.08.2019 09.09.2019 13:00
Informační technologie HF
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.07.2019 29.07.2019 09:00
všechny zakázky