Veřejné zakázky Janáčkovy akademie múzických umění

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Janáčkova akademie múzických umění
IČO: 62156462
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60055243

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
IT pro Divadelní fakultu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 24.06.2024 10:00
Osobní automobil střední třídy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2024 17.06.2024 12:00
Nástroje pro interpretaci – housle
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2024 03.05.2024 10:00
Nástroje pro interpretaci - varhany
nadlimitní Hodnocení 19.03.2024 17.05.2024 10:00
Nástroje pro interpretaci – kontrabasy a smyčce pro kontrabasy
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.03.2024 02.04.2024 10:00
Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2024 - ubytování pedagogové, studenti a technický personál“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.01.2024 19.01.2024 10:00
„Ubytování účastníků Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENOUNTER 2024"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.12.2023 20.12.2023 10:00
Ubytování účastníků Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.01.2020 17.01.2020 12:00
všechny zakázky