Veřejné zakázky Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
IČO: 62156462
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60055243

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Propagační předměty pro zajištění propagace mezinárodní vědecké konference (Hudební fakulty JAMU)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.03.2021 09.04.2021 11:00
Osvětlovací technologie do učeben a laboratoří a pro Light Design
nadlimitní Příjem nabídek 26.03.2021 28.04.2021 10:00
Dodávka ochranných a dezinfekčních prostředků
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2021 12.04.2021 09:00
Dotykové vrstvy pro displeje - sestavy dotykových multimediálních stanic
nadlimitní Příjem nabídek 19.03.2021 26.04.2021 10:00
Světelný řetězec učeben a ateliérů
nadlimitní Hodnocení 12.03.2021 14.04.2021 10:00
AV řetězec pro záznam a zpracování absolventských výkonů
nadlimitní Hodnocení 05.03.2021 06.04.2021 10:00
Kontrafagot
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.01.2021 10.02.2021 10:00
Basový trombon
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.12.2020 12.01.2021 10:00
Ubytování účastníků Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.01.2020 17.01.2020 12:00
všechny zakázky