Veřejné zakázky Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
IČO: 62156462
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60055243

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Upgrade bezpečnostního systému C4
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.07.2020 10.08.2020 09:00
Fotografické technologie – skupina IV
podlimitní Hodnocení 21.07.2020 06.08.2020 10:00
Videotechnologie - Media server pro Divadlo na Orlí
nadlimitní Příjem nabídek 16.07.2020 18.08.2020 10:00
Informační a komunikační technologie
nadlimitní Příjem nabídek 14.07.2020 07.09.2020 10:00
AV technika pro učebny a ateliéry
nadlimitní Hodnocení 01.07.2020 04.08.2020 10:00
Modernizace AV techniky posluchárny 205 v objektu Komenského nám. 609/6, Brno
nadlimitní Vyhodnoceno 24.06.2020 28.07.2020 09:00
Soubor aktivních prvků pro upgrade studentské sítě
nadlimitní Hodnocení 17.06.2020 21.07.2020 10:00
Fotografické technologie a videotechnologie ATD a SCN 2020
podlimitní Vyhodnoceno 05.06.2020 23.06.2020 10:00
Light Design – HW vybavení
nadlimitní Vyhodnoceno 01.06.2020 02.07.2020 10:00
Sametové výkryty
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.05.2020 16.06.2020 10:00
Propagační předměty pro zajištění publicity projektu financovaného z OP VVV
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.05.2020 28.05.2020 11:00
Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, Novobranská 691/3, Brno - projektové práce
podlimitní Vyhodnoceno 24.04.2020 20.05.2020 09:00
Ubytování účastníků Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.01.2020 17.01.2020 12:00
všechny zakázky