Public contract: Propagační předměty pro zajištění publicity projektu financovaného z OP VVV

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluated
Evaluation is terminated, contractor selection and conclusion of the contract is in progress.
DBID: 803
System number: P20V00000022
File number: JAMU-ZAK/1568/2020/6455/Rektorát
Date of commence: 12.05.2020
Tender submit to: 28.05.2020 11:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Propagační předměty pro zajištění publicity projektu financovaného z OP VVV
 • Type of public contract: Supplies
 • Contract is divided into lots (within one procurement procedure)

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je dodání propagačních předmětů pro zajištění publicity projektu financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro Rektorát JAMU a pro Divadelní fakultu JAMU viz technická specifikace, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: Běžný postup
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • by lots

Contracting authority

 • Official name: Janáčkova akademie múzických umění v Brně
 • CRN: 62156462
 • Postal address:
  Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60055243

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
a) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.jamu.cz)
b) v listinné podobě na adresu zadavatele v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hod.

Lots of public contract

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Other messages for the contract

Public documents

Forms

URL addresses