Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení JAMU - Stavební úpravy bytu na učebny v objektu HF - dodatečné stavební práce
Odesílatel Helena Korábová
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.07.2013 09:47:39
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva k podání nabídky na dodatečné stavební práce

Vážení,
dovolujeme si vyzvat Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "JAMU - Stavební úpravy bytu na učebny v objektu HF - dodatečné práce". Zadávací dokumentace bude zaslána elektronicky na vyžádání..
S pozdravem

Helena Korábová
Tel.: +420 542 591 121, MT: +420 605 221 421

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rektorát
Beethovenova 650/2
662 15 Brno