Received message - invitation

Procurement procedure JAMU – Dodávka studiových audio monitorů pro Hudební fakultu
Sender Helena Korábová
Sender organization Janáčkova akademie múzických umění [CRN: 62156462]
Recipient All (including public)
Date 04.04.2016 08:46:29
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Subject Výzva k podání nabídky na VZMR

Vážení,
zadavatel výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu si dovoluje vyzvat Vás k podání nabídky. Výzva k podání nabídky a další dokumenty budou uveřejněny na profilu zadavatele https://zakazky.jamu.cz následující den po odeslání této zprávy.
Za Vaši nabídku předem děkujeme.

S pozdravem

Helena Korábová
Technický a investiční odbor
Tel.: +420 542 591 121, MT: +420 605 221 421

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno