Received message - invitation

Procurement procedure JAMU – vzduchotechnika a klimatizace depozitáře knihovny v objektu Novobranská 691/3, Brno
Sender Helena Korábová
Sender organization Janáčkova akademie múzických umění [CRN: 62156462]
Recipient All (including public)
Date 27.04.2016 08:41:30
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Subject Výzva k podání nabídky na VZMR

Vážení,
zadavatel výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu si dovoluje vyzvat Vás k podání nabídky. Zadávací dokumentace k VZ bude uveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.jamu.cz následující den po odeslání této zprávy.
Za Vaši nabídku předem děkujeme.

S pozdravem

Helena Korábová
Technický a investiční odbor
Tel.: +420 542 591 121, MT: +420 605 221 421

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno