Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení JAMU - Nábytek do cvičeben 4.NP na HF
Odesílatel Eva Mayerová
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění v Brně [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.07.2017 13:07:38
Předmět Výzva

Vážení,
zadavatel výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu si dovoluje vyzvat Vás k podání nabídky. Podmínky výběrového řízení zadavatel uveřejnil na svém profilu: https://zakazky.jamu.cz.
Za Vaši nabídku předem děkujeme.

S pozdravem

Ing. Eva Mayerová
Technický a investiční odbor
Tel.: +420 542 591 103

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno