Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Klávesové nástroje II.
Odesílatel Miroslav Šlégl
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění v Brně [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.11.2018 09:30:05
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Jménem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Vám oznamuji, že zadavatel uveřejnil na svém profilu v oddílu "Veřejné dokumenty" Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, které je přiloženo také v příloze této zprávy. Povaha tohoto vysvětlení není takového charakteru, aby jím muselo dojít k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek proto nebyla zadavatelem prodloužena.

S pozdravem

Ing. Miroslav Šlégl
manažer veřejných zakázek


Přílohy
- Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávacích podmínek.pdf (285.20 KB)