Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka kancelářských potřeb
Odesílatel Alena Césarová
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.03.2019 11:12:43
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Vážení,
jménem zadavatele si dovoluji vyzvat Vás k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu. Podmínky výběrového řízení zadavatel uveřejnil na svém profilu https://zakazky.jamu.cz.
Za Vaši nabídku předem děkujeme.

S pozdravem

Alena Césarová
Technický a investiční odbor
Tel.: +420 542 591 124
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno