Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pravidelný servis vzduchotechniky a klimatizace, kontroly těsnosti a revize požárně bezpečnostních zařízení Divadla na Orlí
Odesílatel Marcela Baťová
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění v Brně [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.03.2019 14:32:41
Předmět Výzva k podání nabídky na VZMR

Vážení, dovoluji si Vás vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pravidelný servis vzduchotechniky a klimatizace, kontroly těsnosti a revize požárně bezpečnostních zařízení Divadla na Orlí".
S pozdravem
Marcela Baťová
batova@jamu.cz