Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pravidelný servis vzduchotechniky a klimatizace, kontroly těsnosti a revize požárně bezpečnostních zařízení Divadla na Orlí
Odesílatel Marcela Baťová
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.04.2019 13:50:02
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Požadavky na kvalifikaci dodavatelů, bod b) Technická kvalifikace: dokladu o odborné způsobilosti dodavatele v oblasti požární ochrany; v nabídce dodavatel tuto odbornou způsobilost prokáže předložením kopie dokladu


Doplnění:

Požadavky: Pro kontrolu provozuschopnosti požárních klapek
Osvědčení:
- osvědčení od dodavatele požárních klapek PKTM firmy Mandík a.s., že osoba je oprávněna provádět „Montáž, Údržbu a Kontrolu provozuschopnosti“
- osvědčení o odborné způsobilosti „je technikem požární ochrany“ podle § 11 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů