Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Průzkum vlhkosti zdiva sklepů Orlí 19
Odesílatel Alena Césarová
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.11.2012 09:54:23
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Výzýváme Vás k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Alena Césarová