Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka počítačů, notebooků, dokovacích stanic a monitorů
Odesílatel Helena Korábová
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.11.2019 13:39:47
Číslo jednací ve SpSl JAMU-ZAK/1436/2019/3633/Rektorát-5
ID ve SpSl 4793
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,
jménem zadavatele si dovoluji vyzvat Vás k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. Podmínky výběrového řízení zadavatel uveřejnil na svém profilu https://zakazky.jamu.cz.
Za Vaši nabídku předem děkujeme.

S pozdravem

Helena Korábová
Technický a investiční odbor
Tel.: +420 542 591 121
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno