Received message - invitation

Procurement procedure Propagační předměty pro zajištění publicity projektu financovaného z OP VVV
Sender Miroslav Šlégl
Sender organization Janáčkova akademie múzických umění v Brně [CRN: 62156462]
Recipient All (including public)
Date 12.05.2020 17:36:00
Reference number in the filing service JAMU-ZAK/1568/2020/6455/Rektorát-7
Subject Výzva k podání nabídky

Vážení,

jménem zadavatele si Vás dovoluji vyzvat k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. Podmínky výběrového řízení zadavatel uveřejnil na svém profilu https://zakazky.jamu.cz.

Za Vaši nabídku předem děkujeme.

S pozdravem

Ing. Miroslav Šlégl
manažer veřejných zakázek
Tel.: +420 542 591 127
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno


Attachments
- Vyzva k podání nabídky - propagační předměty OP VVV.pdf (453.17 KB)