Received message - other

Procurement procedure Propagační předměty pro zajištění publicity projektu financovaného z OP VVV
Sender Miroslav Šlégl
Sender organization Janáčkova akademie múzických umění v Brně [CRN: 62156462]
Recipient All (including public)
Date 26.05.2020 15:07:14
Reference number in the filing service JAMU-ZAK/1568/2020/6455/Rektorát-11
Subject Vysvětlení, doplnění či změna zadávacích podmínek č. 2

Zadavatel uveřejňuje vysvětlení či změnu zadávací dokumentace č. 2 k VZ: "Propagační předměty pro zajištění publicity projektu financovaného z OP VVV" viz přiložené dokumenty.

S pozdravem

Ing. Miroslav Šlégl
manažer veřejných zakázek | public procurement manager
Janáčkova akademie múzických umění


Attachments
- Vysvětlení a změna zadávacích podmínek č. 2.pdf (217.25 KB)