Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Akustické měření neprůzvučnosti
Odesílatel Alena Césarová
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.11.2012 10:45:28
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vás vyzývá k podání nabídky.

Alena Césarová

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rektorát, Beethovenova 6950/2, 662 15 Brno