Received message - invitation

Procurement procedure Aktualizace SW kamerového systému
Sender Helena Korábová
Sender organization Janáčkova akademie múzických umění [CRN: 62156462]
Recipient All (including public)
Date 11.06.2020 09:41:38
Reference number in the filing service JAMU-ZAK/1753/2020/6646/Rektorát-5
Identifier in filing service 15514
Subject Výzva k podání nabídky

Vážení,
jménem zadavatele si dovoluji vyzvat Vás k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. Podmínky výběrového řízení zadavatel uveřejnil na svém profilu https://zakazky.jamu.cz.
Za Vaši nabídku předem děkujeme.

S pozdravem

Helena Korábová
Technické a investiční oddělení
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno