Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dobudování Wi-Fi sítě ve 2. NP objektu Komenského náměstí 609/6, Brno
Odesílatel Helena Korábová
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění v Brně [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.06.2020 11:54:10
Číslo jednací ve SpSl JAMU-ZAK/2212/2020/7114/Rektorát-5
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,
jménem zadavatele si dovoluji vyzvat Vás k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. Podmínky výběrového řízení zadavatel uveřejnil na svém profilu https://zakazky.jamu.cz.
Za Vaši nabídku předem děkujeme.

S pozdravem

Helena Korábová
Technické a investiční oddělení
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno