Received message - invitation

Procurement procedure Upgrade bezpečnostního systému C4
Sender Helena Korábová
Sender organization Janáčkova akademie múzických umění [CRN: 62156462]
Recipient All (including public)
Date 28.07.2020 12:57:37
Reference number in the filing service JAMU-ZAK/2495/2020/7410/Rek-5
Identifier in filing service 17359
Subject Výzva k podání nabídky

Vážení,
jménem zadavatele si dovoluji vyzvat Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Upgrade bezpečnostního systému C4". Podmínky výběrového řízení zadavatel uveřejnil na svém profilu https://zakazky.jamu.cz.
Za Vaši nabídku předem děkujeme.

S pozdravem

Helena Korábová
Technické a investiční oddělení
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno