Received message - invitation

Procurement procedure Dodávka kazet do tiskáren a kopírek
Sender Alena Césarová
Sender organization Janáčkova akademie múzických umění [CRN: 62156462]
Recipient All (including public)
Date 08.09.2020 11:09:41
Reference number in the filing service JAMU-ZAK/2737/2020/7659/Rek-5
Identifier in filing service 18250
Subject Invitation

Vážení,
jménem zadavatele si dovoluji vyzvat Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka kazet do tiskáren a kopírek“. Podmínky výběrového řízení zadavatel uveřejnil na svém profilu https://zakazky.jamu.cz.
Za Vaši nabídku předem děkujeme.

S pozdravem

Alena Césarová
Technické a investiční oddělení
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno