Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Kontrafagot
Odesílatel Miroslav Šlégl
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění v Brně [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.01.2021 14:04:33
Číslo jednací ve SpSl JAMU-ZAK/170/2021/10320/Rek-6
Předmět Výzva k podání nabídky na dodávku kontrafagotu

Vážení,

jménem zadavatele si Vás dovoluji vyzvat k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. Podmínky výběrového řízení zadavatel uveřejnil na svém profilu https://zakazky.jamu.cz.

Za Vaši nabídku předem děkujeme.

S pozdravem

Ing. Miroslav Šlégl
manažer veřejných zakázek
Tel.: +420 542 591 127
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno


Přílohy
- Vyzva - kontrafagot.pdf (387.51 KB)