Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Propagační předměty pro zajištění publicity projektu financovaného z OP VVV
Odesílatel Lenka Vítková
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění v Brně [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.02.2021 09:37:34
Číslo jednací ve SpSl JAMU-ZAK/351/2021/10510/Rek-5
Předmět Výzva

Vážení,

jménem zadavatele si Vás dovoluji vyzvat k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. Podmínky výběrového řízení zadavatel uveřejnil na svém profilu https://zakazky.jamu.cz.

Za Vaši nabídku předem děkujeme.

S pozdravem

Ing. Lenka Vítková
vedoucí ekonomického oddělení DF, finanční manažer
Tel.: +420 542 591 306
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno