Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Propagační předměty pro zajištění publicity projektu financovaného z OP VVV
Odesílatel Lenka Vítková
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění v Brně [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.02.2021 11:11:50
Číslo jednací ve SpSl JAMU-ZAK/351/2021/10510/Rek-7
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
čestné prohlášení nepřikládáme jelikož se jedná o zakázku malého rozsahu a jeho vyplnění nepožadujeme.

S pozdravem
Lenka Vítková

Původní zpráva

Datum 05.02.2021 10:28:07
Číslo jednací ve SpSl JAMU-ZAK/351/2021/10510/Rek-6
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Hezký den.

Prosím o doplnění zadávací dokumentace o přílohu č. 4., tj. vzor čestného prohlášení. V uvedených přílohách není k dispozici.

S pozdravem

Jaroslav Češka | vedoucí pobočky
+420 737 251 540 | jaroslav.ceska@activa.cz

ACTIVA spol. s r.o.
pobočka Brno | Podolí 488, 627 00 Brno-Slatina
www.activa.cz/| www.facebook.com/Activa.cz