Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Propagační předměty pro zajištění publicity projektu financovaného z OP VVV
Odesílatel Lenka Vítková
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění v Brně [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.02.2021 13:26:00
Číslo jednací ve SpSl JAMU-ZAK/351/2021/10510/Rek-14
Předmět Příloha č. 1 - Technické specifikace předmětu plnění - změna č. 1

změna č. 1 Technické specifikace předmětu plnění


Přílohy
- Příloha č. 1 - Technická specifiakce předmetu plnění - změna č.1.xlsx (35.24 KB)