Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Propagační předměty pro zajištění publicity projektu financovaného z OP VVV
Odesílatel Lenka Vítková
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění v Brně [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.02.2021 13:30:31
Číslo jednací ve SpSl JAMU-ZAK/351/2021/10510/Rek-16
Předmět Příloha č. 4 - Vzor čestného prohlášení kvalifikace

čestné prohlášení


Přílohy
- Přiloha č. 4 - Vzor čestného prohlášení kvalifikace.docx (28.20 KB)