Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Propagační předměty pro zajištění propagace mezinárodní vědecké konference (Hudební fakulty JAMU)
Odesílatel Miroslav Šlégl
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění v Brně [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.03.2021 18:03:26
Číslo jednací ve SpSl JAMU-ZAK/823/2021/10996/Rek-6
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,

jménem zadavatele si Vás dovoluji vyzvat k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. Podmínky výběrového řízení zadavatel uveřejnil na svém profilu https://zakazky.jamu.cz.

Za Vaši nabídku předem děkujeme.

S pozdravem

Ing. Miroslav Šlégl
manažer veřejných zakázek
Tel.: +420 542 591 127
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno


Přílohy
- Vyzva k podání nabídky - propagační předměty DVK.pdf (435.46 KB)