Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Propagační předměty pro zajištění propagace mezinárodní vědecké konference (Hudební fakulty JAMU)
Odesílatel Miroslav Šlégl
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění v Brně [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.04.2021 15:46:32
Číslo jednací ve SpSl JAMU-ZAK/823/2021/10996/Rek-9
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace.

S pozdravem

Ing. Miroslav Šlégl
manažer veřejných zakázek


Přílohy
- Vysvětlení a změna zadávacích podmínek č. 1.pdf (247.25 KB)
- Priloha_1_Technicka specifikace predmetu plneni-změna č. 1.xlsx (15.02 KB)