Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Propagační předměty pro zahraniční oddělení
Odesílatel Alena Césarová
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění v Brně [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.02.2013 10:25:46
Předmět Výzva

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vás vyzývá k podání nabídky.

Alena Césarová