Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka toaletních potřeb - náhradní plnění
Odesílatel Alena Césarová
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.03.2024 10:10:54
Číslo jednací ve SpSl JAMU-ZAK/1421/2024/42157/Rek-6
ID ve SpSl 104984
Předmět Výzva

Vážení,
jménem zadavatele si dovoluji vyzvat Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka toaletních potřeb“. Podmínky výběrového řízení zadavatel uveřejnil na svém profilu https://zakazky.jamu.cz.
Za Vaši nabídku předem děkujeme.

S pozdravem

Alena Césarová
Technické a investiční oddělení
Janáčkova akademie múzických umění
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
Tel.: 542 591 124