Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Projektové práce 2013
Odesílatel Josef Vinkler
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.04.2013 10:03:36
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vás vyzývá k podání nabídky v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Podmínky zadávacího řízení jsou zveřejněny na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.jamu.cz.

Ing. Josef Vinkler
Vedoucí technického a investičního odboru JAMU

tel.: +420 542 591 113
fax: +420 542 591 142
gsm: +420 605 221 416
mail: vinkler@jamu.cz

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rektorát
Beethovenova 650/2
662 15 Brno