Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení JAMU - Oprava dřevěných podlah, Mozartova 1
Odesílatel Helena Korábová
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.05.2013 13:50:34
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva k podání nabídky na stavební práce

Vážení,
dovolujeme si vyzvat Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "JAMU - Oprava dřevěných podlah, Mozartova 1" - viz zadávací dokumentace.
S pozdravem
Helena Korábová
Oddělení správy majetku
Tel.: +420 542 591 121, MT: +420 605 221 421

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rektorát, Technický a investiční odbor
Beethovenova 650/2
662 15 Brno