Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Malování v objektu kolejí ASTORKA
Odesílatel Arna Motyčková
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.06.2013 11:03:12
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva -Malování v objektu kolejí ASTORKA

Vyzýváme vás k podání nabídky.
Motyčková