Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení JAMU - Oprava sociálního zařízení v objektu DIFA
Odesílatel Helena Korábová
Organizace odesílatele Janáčkova akademie múzických umění [IČO: 62156462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.06.2013 11:00:10
Předmět Výzva k podání nabídky na veř. zakázku

Vážení,
dovolujeme si vyzvat Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "JAMU - Oprava sociálního zařízení v objektu DIFA" - viz zadávací dokumentace.
S pozdravem
Helena Korábová
TIO, Oddělení správy majetku
Tel.: +420 542 591 121, MT: +420 605 221 421

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rektorát
Beethovenova 650/2
662 15 Brno