Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: T-Mobile Czech Republic a.s.
IČO: 64949681
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 1 557 599,62 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 884 695,54 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 31.10.2023