Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknownZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: ELVIA-PRO, spol. s r.o.
IČO: 45243042
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Konečná cena zakázky: 38 333,33 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 46 000,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 12.12.2012