Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Eldis s.r.o.
IČO: 48528765
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Konečná cena zakázky: 27 502,20 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 33 002,64 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 12.12.2012