Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Ing. Jan Polášek
IČO: 12179931
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Konečná cena zakázky: 97 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 117 370,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 13.05.2013