Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Luboš Čapka
IČO: 18787339
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Konečná cena zakázky: 8 925,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 10 799,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 19.06.2013