Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Jarmil Hrbek
IČO: 12197025
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Konečná cena zakázky: 288 579,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 349 181,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 01.07.2013