Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: DELTA - VAJČNER, s.r.o.
IČO: 25312642
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Konečná cena zakázky: 33 307,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 40 302,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 12.08.2013