Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknownZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: PKD PROJEKT s.r.o.
IČO: 03889530
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 1 059 205,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 281 638,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 23.05.2016