Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknownZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: DIRECT FILM s.r.o.
IČO: 47911409
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 82 231,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 99 500,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 25.05.2016