Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Hudební centrum s.r.o.
IČO: 26004151
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 109 552,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 132 557,92 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 15.06.2016