Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře: Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Michal Wisiorek
IČO: 70324034
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 9
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 8
Konečná cena zakázky: 428 965,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 519 048,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 24.08.2017