Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Hotel Slavia, spol. s r. o.
IČO: 44013531
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 42 662,58 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 49 060,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 24.09.2018