Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: JB stavební, s.r.o.
IČO: 25581708
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 20 639 535,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 24 973 837,40 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 27.03.2019