Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknownZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Jaromír Dočekal
IČO: 10538372
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 493 490,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 597 123,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 04.07.2019